Toneelcommissie

De opleiding Nederlands bestaat uit Taalbeheersing, Taalkunde en Letterkunde. En die letterkunde kan je opdelen in periodes, maar ook in genres: Lyriek, epiek en dramatiek. En juist die dramatiek lijkt in verhouding zo onderbelicht bij de opleiding. Maar niet bij de studievereniging. Daar is al jaren een toneeltraditie, die we graag in stand houden. Met zowel een ‘moderne’, als een ‘klassieke’ voorkeur…

Dit jaar ligt de toneelcommissie even stil, maar via de submenu’s kun je wel bekijken wat we voorgaande jaren tot stand hebben gebracht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *