Contactgegevens

Contactgegevens:  • Studievereniging Nieuw Nederlands Peil
  • Opleiding Nederlandse taal en cultuur
  • P.N. van Eyckhof 1
  • Postbus 9515
  • 2300 RA Leiden
  • Rekeningnummer: NL11 INGB 0002 5268 66
  • Algemene mailadres: nnpbestuur@gmail.com
  • Twitter: @NNPleiden
  • Facebook: www.facebook.com/NNP.Leiden

Juul Klein Wolterink (praeses): nnpraeses@gmail.com

Charlotte de Beus (secretaris en assessor PR): nnpbestuur@gmail.com en nnpromotie@gmail.com

Ilja Goedegebuure (penningmeester): nnpenningmeester@gmail.com

Nathalie Haak (assessor intern): nnp.assessor@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *