Over NNP

Vul dit blok door meer informatie over NNP in te vullen.

Bestuur 2020/2021 – Op Hoop van Zegen

Iris Kole – Praeses

Ik ben Iris Kole, tweedejaarsstudent Nederlands, en dit jaar ben ik de NNPraeses. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het algemene reilen en zeilen van NNP. Ik zorg ervoor dat alles goed verloopt binnen het bestuur en de vereniging als geheel. Verder onderhoud ik namens NNP het contact met de opleiding en de faculteit. Ik vind het onwijs leuk om met zoveel mensen in contact te staan en iets bij te mogen dragen aan onze mooie opleiding.

Sophie Bronkhorst – Ab actis

Mijn naam is Sophie Bronkhorst, tweedejaarsstudent Nederlands, en ik ben dit jaar de secretaris van NNP. Dit houdt in dat ik de correspondenties van NNP bij houd (zowel e-mail als per post) en notuleer tijdens vergaderingen. Ook houd ik het archief en de boekeninventaris van de vereniging bij; die zijn groter dan je misschien zou verwachten! Dus heb je een vraag of opmerking, schroom niet een mail te sturen naar nnp.bestuur@gmail.com.

Roy Vlieland – Quaestor

Ik ben Roy Vlieland, derdejaarsstudent Nederlands en dit jaar de trotse NNPenningmeester van het NNP. Mijn taak spreekt redelijk voor zich: ik beheer de financiën van de vereniging. Dat houdt in dat ik een begroting op stel, zicht houd op de uitgaven en inkomsten en subsidies aanvraag. Het is een heerlijke afwisseling om ook weer eens met cijfertjes bezig te zijn, zeker tijdens onze talige opleiding.

Inez van der Steen – Assessor Intern

Hoi, ik ben Inez van der Steen. Ik ben dit jaar tweedejaars student Nederlands en assessor intern voor NNP. Mijn functie houdt in dat ik, naast dat ik locaties voor activiteiten reserveer, de commissies aanstel en begeleid. Wil je meedoen met de Leidse Leesclub, de Hoogwater of de Nederlandse Activiteitenplanners (NAP) of heb je een leuk idee voor een commissie of activiteit? Stuur me een mailtje op nnp.assessor@gmail.com 

Mila van Nieuwenhuizen – Assessor Extern

Ik ben Mila van Nieuwenhuizen en ik zit alweer in het vierde jaar van de studie Nederlands. Als assessor extern heeft mijn functie twee kanten. Ik hou om te beginnen de sociale media van het NNP up-to-date. Dat betekent kortweg dat ik verantwoordelijk ben voor alle posts op onze Facebook- en Instagrampagina en dat ik de website bijhoud. Daarnaast vertegenwoordig ik onze studievereniging bij afspraken met andere verenigingen. Dat komt in de praktijk neer op veel vergaderen, veel deelnemen in commissies en natuurlijk: lekker socializen!