Contact

Studievereniging Nieuw Nederlands Peil
Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur (Universiteit Leiden)

Cleveringaplaats 1
Postbus 9515
2311 BD Leiden

Rekeningnummer: NL11 INGB 0002 5268 66
t.n.v. Studieverenging Nieuw Nederlands Peil

Bestuurshok: P.J. Veth, s.018

Algemeen e-mailadres: nnpbestuur@gmail.com

Contactgegevens van het bestuur